Make your own free website on Tripod.com
Ideja o osnivanju Craft Teatra proistekla je iz potrebe da se stvara pozorište sa autentičnim smislom i verom u istinitost dogadjaja na sceni.

Pozorište za nas podrazumeva, pre svega komunikaciju.

Iako su pristupi i tehnike koje koristimo u istraživanju, u formalnom smislu medjusobno različiti (principi rada Odin Teatra, klasične glumačke tehnike, tehnike samanizma u teatru Buto, contemprorary dance), smatramo da je zadatak glumca-izvodjača na sceni da se svojim energetskim potencijalima direktno obrati gledaocu. Ovaj cilj zbližava prividno nespojive forme, težeci za jednom novom scenskom kodifikacijom, a sve u pokušaju obogaćivanja jezika komunikacije, kako sa partnerom, tako i sa publikom. U tom smislu ovaj rad je eksperimentalan, i to na način ispitivanja forme, ali i raskrinkavanja te iste forme u potrazi za suštinom.

Naš rad se primarno oslanja na lično iskustvo čoveka-glumca i primenu tog iskustva na sceni. To je pokušaj iznalaženja i budjenja pre svega individualnih potencijala. Kada postavimo ovakvu bazu za dalji rad, svoj lični stav i iskustvo sprovodimo kroz ispitivanje scenckih formi kao instrumenta u koji se "uliva" lično iskustvo izvodjača. Ovo je eksperimentalni rad koji nudi priliku za istraživanje kako sopstvenih potencijala tako i postojećih scenskih izraza i kodifikacija.

Obzirom da se ovaj pristup u mnogome oslanja na osnove antropološkog pozorišta, bitan aspekt je i angažovanje u radioničarskom radu, kako sa profesionalcima, tako i sa neprofesinalcima (decom, mladima, licima pod starateljstvom i osobama sa dodatnim potrebama).

Jezgro CRAFT Teatra čine Dragana Alfirevic, Dejan Garboš, Rodrigo S. de Carvalho i Vedran Vučić.

Kao stipendisti programa za mlade talente Soroš Fonda, D. Garboš i D. Alfirevic su učestvovali u radu brojnih radionica, pohadjali edukativne seminare i saradjivali sa eminentnim umetnicima iz zemlje i inostranstva (Ister Teatar, Living Teatar, Dah Teatar, Silesian Dance Theater, Open Teatre).

Kroz rad u pozorišnoj grupi Omen, njih dvoje su realizovali više projekata i predstava (Nistar lutalica, Generative space, ERG V.I.R.U.S., Tiny Nameless Play, Dolazak, City) koje su bile izvedene na internacionalnim festivalima (BELEF, BITEF, FIAT), i takodje bili angažovani na polju radioničarskog i humanitarnog rada.
Nistar lutalica Nistar lutalica
Nistar lutalica Maj 1996, Omen
Generative space Generative space Generative space
Generative space Oktobar 1996, Omen
City
City Septembar 1996, sa Living theatre

Tokom realizacije projekta Znak (Silesian Dance Teatar, Bytom, Poljska) upoznaju brazilskog igrača i koreografa R. de Carvalha i tom prilikom dolazi do "prepoznavanja senzibiliteta" u radu i potrebe za daljom saradnjom. U julu `98. godine ova saradnja je nastavljena radom na projektu Kvartet u obliku održavanja edukativnih seminara modernog plesa (Body and Space), prezentovanja solo predstave Tres Momentos (R. S. de Carvalho) i premijernog izvodjenja predstave Kvartet (D.Alfirević i D.Garboš). Autori i inicijatori ovog projekta su bili D.Alfirević i D.Garboš i njime je zapravo počelo osnivanje grupe Craft Teatar.

Rodrigo S. de Carvalho u svom dugogodišnjem radu ima iskustvo saradnje sa svetski poznatim koreografima i pedagozima savremenog plesa. Tri godine se usavršavao u nacionalnoj baletskoj školi na Kubi, dve godine školovao u Parizu i izučavao najrazličitije tehnike u New York-u. Bio je član Actors and Dancerc of Rio de Janerio (Brasil), Chan and Dancers (New York), Silesian Dance Theater (Poland)…
Tvorac je sopstvenih koreografija (Black & White, Solo, Tres Momentos) a takodje igrao u nizu predstava (Oscillations, Moderato Cantabile, Angel Island…). Kroz rad na predstavi Kvartet postao jedan od inicijatora osnivanja Craft Teatra.

Vedran Vučić, kompozitor, neguje pristup muzici kroz upotrebu veštačke inteligencije i života, i bavi se razvojem metodologije za sintezu, analizu i obradu zvuka. Ima status Project Director for Eastern Europe u Electronic Music Foundation (New York) i saradjuje sa mnogobrojnim institucijama (University of Edinburgh, Experimental Intermedia (USA), University of Amsterdam). Autor muzike u predstavama Nistar lutalica, Generative space, Tiny Nameless Play, Kvartet.


Predstava Kvartet na redovnom repertoaru Cinema REXa, Evropske kuće za kulturu i umetnost, gde se takodje održavaju radionice i edukativni seminari Craft Teatra.

Trenutno su u toku pripreme projekta Building The Fall, koji će obuhvatiti istraživački rad u radionicama sa mladim glumcima i plesačima, kao i rad na predstavi Fall, koja će se baviti odnosima individue i sistema.