Make your own free website on Tripod.com
"YOUTH AGAINS WAR Projekat"
Workshop fizičkog teatra

Ljudopolje
Putovanje kroz ljudopolje trajalo je deset dana. Putnici su bili mladi ljudi od 15 do 18 godina bez ranijeg iskustva u teatru. Na ovom putovanju bavili smo se svojim životnim iskustvom i pokušavali da ga pretvorimo u pozorište.
Rad na međuljudskoj komunikaciji i tehnike fizičkog teatra pomagali su pri oslobađanju tela i glasa. To je bio način za produbljivanje odnosa u grupi, razvijanje intuicije i otkrivanje različitih vidova neverbalne komunikacije.
Pokušali smo da evociramo svoje snove i sećanja na događaje iz svakodnevnog života, da ih razumemo i prihvatamo kao deo sebe. ali i da ih stavimo na scenu i tako približimo drugom ljudskom biću onom koje nas gleda.

Putnici:
Jasmin Čamdžić, Amir Mehčić, Davor Borić, Faruk Hodžić, Aleksandra Erić, Lejla Ramić, Senad Salihović, Sanel Mušanović, Samir Sinanović, Melisa Selmanović

Vođe puta:
Dragana Alfirević, Dejan Garboš (Craft Teatar)

YAW PHOTO