Make your own free website on Tripod.com
Projekat "Building the Fall"
Autori: Dragana Alfirević, Dejan Garboš, Rodrigo S. de Cavalho
-radionice-
Building the Fall je istraživački pozorišni projekat na temu ispitivanja relacija i kvaliteta odnosa izmedju pojedinca i grupe, i to na način polaženja od individualnog iskustva svih učesnika projekta. To je istraživanje o osećanjima i situacijama demonstracije moći, straha, samoće, liderstva, netolerancije, ali i nade i težnje ka slobodi življenja.

Radionice koje će se odvijati su integralni deo projekta. Učesnicima radionica biće ponudjena mogućnost traženja izbora za autentičan izraz. U ovom slučaju to je korišcenje scenske forme kao instrumenta i oblika u koji se "uliva" lično iskustvo izvodjača.
Sa druge strane, to je eksperimentalni rad koji nudi model za istraživanje kako svojih individualnih potencijala, tako i scenskih izraza i kodifikacija ( tehnike Odin teatra, Buto, samanizam u teatru, Contemporary dance).

Proces rada u radionicama odvijaće se tokom tri meseca (januar-mart 1999) i rezultiraće javnom prezentacijom dobijenih materijala.

Kruna celog projekta biće predstava Fall čiji će autori i izvodjači biti Rodrigo S. de Carvalho, Dejan Garboš i Dragana Alfirević.


Radionice Fall


Datum prezentacije je 25.03.'99. u 20 h, u Cinema REXu, Jevrejska 16.