Make your own free website on Tripod.com
Pozorišna predstava
autori i izvodjači: Dragana Alfirević i Dejan Garboš
supervizija pokreta: Rodrigo S. de Carvalho
muzika i zvuk: Vedran Vučić
svetlo: Vladimir Petrović
foto: Svetlana Asner
D.Garbos Rad na predstavi Kvartet zasnovan je na predjašnjoj saradnji i "prepoznavanju sezibiliteta" izmedju D.Alfirević i D.Garboša, glumaca angažovanih na polju fizičkog teatra sa jedne, i Rodriga S. de Carvalha, igrača i koreografa, sa druge strane. Sudar savremenog plesa, kojim se ovaj umetnik bavi već više od dvanaest godina, i glumačkog izraza fizičkog teatra, dao je uzbudljiv rezultat, na nivou teatarskog istraživanja.
Naše istraživanje na temu muško-ženskih odnosa se odvijalo kroz proces u trajanju od godinu dana, i predstava Kvartet je svojevrsan klimaks bavljenja ovom temom. Ovaj proces je započet u predstavi ERG V.I.R.U.S., i nastavljen u nizu kratkih komada (Tiny Nameless Play, Dolazak, Zrak), a u ovom obliku dobija potpuno značenje, i predstavlja krunu istraživanja.
D.Alfirevic

Materijali u predstavi dobijeni su istraživanjem koje se odvijalo paralelno na dva nivoa. Sa jedne strane bavili smo se odnosom muškarca i žene, pri čemu je akcenat bio na sopstvenom iskustvu, tj. autentičnom dogadjaju i emociji. Sa druge strane trudili smo se da iznadjemo teatarsku formu najpogodniju za otelovljenje unutrašnje priče glumca, a da pri tom formiramo scenski jezik najidealniji za komunikaciju glumca i publike.
Polazište za rad je u potpunosti obojeno ličnim emocijama, preispitivanjima, nedoumicama, porazima, saznanjima, strahovima, našim snovima, erotskim opsesijama, skrivenim divljaštvom, latentnom perverzijom ili istinskom vrlinom...
Ova predstava je potraga za novim oblicima postojanja jednog odnosa, ali i potrebe da se sve forme shvate samo kao manifestacija neizrecive suštine; pokušaj da se njoj podrede ili da joj se što je moguće više približe.
"Sve što postoji kreće se, ima dimenzije i na sve utiče. Sve u jednom Kvartetu, omedjeno spoljašnom granicom broja četiri, kreće se i teži da bude Jedan."