Make your own free website on Tripod.com

Radionica je održana u periodu 13.07.-17.07.1998.god., vodio Rodrigo S. de Carvalho.
Proces rada u radionici odvijao se na tri paralelna nivoa:

Prvi, početni nivo za cilj je imao formiranje grupne kohezije, što predstavlja uslov za rad na oslobadjanju tela.
Drugi nivo čine artikulacija tela i kontrola njegove ekspresije kroz pozoišne i contemporary dance tehnike:

  • Laban-Bartennieff tehnika uglavnom fokusirana na analiziranje pokreta i primenu njegovih stimulacija na telo i um
  • Contact improvisation vrlo poznata tehnika koja se bazira na istraživanju direktnog kontakta sa drugim telom i na mogućnostima korišćenja različitosti drugog
  • Luminski tehnika koja tretira telo kroz rad pri velikoj brzini i van balansa

Treći nivo podrazumevao je konkretnu primenu pomenutih tehnika i na osnovu toga dobijanja kreativnih materijala, grupnih i pojedinačnih, što je u stvari bilo kruna jednog unutarnjeg procesa.

Cela radionica je imala za cilj da učesnicima pruži mogućnost koordinacije tela sa "unutrašnjim" i spoljašnjim prostorom.
Prezentacija je izvedena u obliku javne radionice, 17.07.1998 god..