Make your own free website on Tripod.com
BOSNIAN PROJECT
Krajem marta, iz poznatih razloga, aktivnosti Craft teatra u Beogradu si zamrznute.
U periodu od dva meseca, Craft teatar sarađuje sa sarajevskim Ratnim teatrom, SCCA Sarajevo i SHL )Shiiler Helfen Leben) fondacijom.

28.05. 1999
u teatru "Sloga" održana je predstava "Kvartet".  
16.-27.06. 1999 u okviru projekta Youth against War, Craft teatar učestvuje sa serijom workshopova fiyičkog teatra. Prezentacija je održana 27.06 u Teatru Mladih, Sarajevo.
more info...
YAW PHOTO
09.-11.07. 1999 u saradnji sa fondacijom Shiiler Helfen Leben održan je vikend-seminar pod nazivom ANTITEATAR ANTITEATAR PHOTO
Kvartet festivali:
- Kastel Fest, Banja Luka 30.07. 1999 21h
- Mostar, 26.08 1999
- Teatar Fest, Sarajevo 24.09. 1999 23h

Na pomoći i gostoprimstvu Craft Teatar se zahvaljuje:
Sarajevskom Ratnom Teatru, Dubravki Zrnčić i Marku Kovačeviću, Fondu Otvoreno Društvo BIH, SCCA Sarajevo, Henri Seebofim, SHL Sarajevo, Teatru Sloga.

Youth Against War :http://www.soros.org.ba/~sca/proba/yaw